Kušana vina Zadro

Kušana vina Zadro

Klimatizacija objekta.