Hotel Osmolis Dubrovnik

Hotel Osmolis Dubrovnik

Klimatizacija individualnih apartmana i soba.

Ugradnja Cooper&Hunter 100 unutarnjih jedinica.